Krzysztof Król, adwokat

 

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1990r. zdał egzamin adwokacki; jest członkiem Izby Adwokackiej w Kielcach. Drugą kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

      

Posiada doświadczenie i wieloletnią praktykę w doradztwie w zakresie prawa handlowego, w szczególności połączeń oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Od początku lat dziewięćdziesiatych uczestniczył w procesach prywatyzacji. Zasiada w radach nadzorczych spółek.

Doradza klientom w zakresie zbiorowych i indywidualnych sporów pracowniczych oraz prowadzi sprawy sądowe z nich wynikające.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu prawa cywilnego i karnego, jak również prawa upadłościowego.

Pełni funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Specjalizuje się także w doradztwie i obsłudze podmiotów sportowych, w szczególności ich organizacji, zawieraniu umów ze sportowcami, a także reprezentuje je w postępowaniach przed organami związków sportowych.

Języki: rosyjski
E-mail: krzysztof.krol@hipoteczna.pl