Piotr Zielonko, adwokat

 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Egzamin adwokacki zdał w 1990r. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Kielcach. Przez dwie kadencje pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

      

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym. Doradza w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań upadłościowych,naprawczych i likwidacyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Posiada doświadczenie z zakresu prawa handlowego i cywilnego. Był członkiem rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Prowadzi spory sądowe cywilne i karne. Doradza klientom w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i prowadzi spory sądowe.

Przygotowuje i negocjuje umowy z zakresu ochrony oprogramowania w tym licencyjne i dystrybucyjne.

Języki: angielski
E-mail: piotr.zielonko@hipoteczna.pl