Wojciech Zwierzchowski, adwokat

 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1993r. zdał egzamin adwokacki. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Kielcach. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

      

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i prawa spółek oraz postępowań administracyjnych.

Negocjuje i przygotowuje umowy w obrocie gospodarczym z podmiotami z obszaru Unii Europejskiej.

Posiada duże doświadczenie w zagadnieniach dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych, prawa nieuczciwej konkurencji.

Zajmuje się doradztwem z zakresu prawa własności intelektualnej oraz negocjacjami i zawieraniem ugód w tym zakresie, reprezentuje także klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym.

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych w tym z zakresu prawa podatkowego posiadając znaczne doświadczenie w tym zakresie.

Języki: angielski, rosyjski
E-mail: wojciech.zwierzchowski@hipoteczna.pl